Lidergoa Bideratzailea

Lider formalen eta informalen gaitasunak elkarri lotzen dituen egitura dinamikoa da, pertsonen zaintzari eta erakundearen helbururantz aurrera egiteari mesede egiten dioten praktikak eta prozesuak errazteko.

Enpresaren datuak

Nazioartekoa
<10
Impact Hub Donostia
Coworking eta transformazio proiektuak

Jardunbide Egokia

Erakundeak —lidergo mota anitzek gidatuta— jarraitu behar duen estrategia definitzeko orduan, kooperatibista eta langile guztiek hartzen dute parte. Helburua eta balioak erabaki guztietan hartzen dira kontuan.